Artikelen

ZORGVERLENING

zorgverleningGeerlingshospice maakt onderdeel uit van zorgorganisatie Sevagram. Sevagram staat garant voor het bieden van palliatieve terminale zorg in het hospice. Palliatieve zorg richt zich op het verminderen van onnodig lijden door onze gasten. Op een menswaardige manier afscheid nemen van het leven heeft binnen ons zorgteam dan ook een hoge prioriteit. Naast de lichamelijke zorgverlening is er daarom veel aandacht voor de geestelijke, spirituele zorg. Net als thuis blijft de eigen huisarts (of in overleg met de gast een huisarts die werkt in de nabijheid van het hospice) verantwoordelijk voor de medische zorg. Onze gasten ontvangen die geestelijke zorg en/of begeleiding, waar zij zelf voor kiezen of behoefte aan hebben.

Tijdelijke opvang/respijtzorg

In Geerlingshospice kunnen terminale patiënten ook tijdelijk terecht, voor een periode van maximaal vier weken. Deze tijdelijke opvang bieden wij indien bijvoorbeeld familie of vrienden de zorg even uit handen willen geven. Maar ook indien een mogelijke gast in afwachting is van terminale zorg thuis, na ontslag uit bijvoorbeeld het ziekenhuis.

Indicatie Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Voor een opname in Geerlingshospice is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Wij helpen onze gast en/of diens familie graag met het indienen van een zorgaanvraag bij het CIZ. Indien een opname in het Geerlingshospice overwogen wordt, verstrekken wij graag in een persoonlijk gesprek verdere inhoudelijke informatie.