Artikelen

ZORGVERLENING

zorgverleningSevagram staat garant voor het bieden van palliatieve terminale mensgerichte zorg in het hospice. Menswaardig afscheid nemen van het leven heeft een hoge prioriteit. De palliatieve zorg, die Sevagram biedt richt zich, indien noodzakelijk, op het verminderen van onnodig lijden van de gasten. Naast de lichamelijke zorgverlening is er ook veel aandacht voor de geestelijke, spirituele en sociale zorg. Net als thuis blijft de eigen huisarts verantwoordelijk voor de medische zorg en ontvangen onze gasten die geestelijke zorg en/of begeleiding, waar zij zelf voor kiezen of behoefte aan hebben.

Tijdelijke opname/respijtzorg

In Geerlingshospice kunnen terminale patiënten ook terecht voor tijdelijke opname voor een periode van maximaal vier weken. Bijvoorbeeld wanneer familie of partner de zorg even uit handen willen geven of in afwachting van terminale thuiszorg na bijvoorbeeld ontslag uit het ziekenhuis. 

Indicatiestelling 

Voor een (tijdelijke) opname in Geerlingshospice stelt een HBO-verpleegkundige de indicatie vast. Deze valt onder de Zorgverzekeringswet. Voor de indicatiestelling is een terminaliteitsverklaring van de huisarts of specialist in het ziekenhuis nodig. De zorg in het hospice kan direct ingezet worden. 

Indien u een opname in het Geerlingshospice overweegt, verstrekken wij graag in een persoonlijk gesprek verdere inhoudelijke informatie.