Artikelen

ZORGVERLENING

zorgverleningSevagram Thuiszorg staat garant voor het bieden van palliatieve terminale mensgerichte zorg in het hospice. Menswaardig afscheid nemen van het leven heeft een hoge prioriteit. De palliatieve zorg, die Sevagram biedt richt zich, indien noodzakelijk, op het verminderen van onnodig lijden van de gasten. Naast de lichamelijke zorgverlening is er ook veel aandacht voor de geestelijke, spirituele en sociale zorg. Net als thuis blijft de eigen huisarts verantwoordelijk voor de medische zorg en ontvangen onze gasten die geestelijke zorg en/of begeleiding, waar zij zelf voor kiezen of behoefte aan hebben.

Tijdelijke opname/respijtzorg

In Geerlingshospice kunnen terminale patiënten ook terecht voor tijdelijke opname voor een periode van maximaal vier weken. Bijvoorbeeld wanneer familie of partner de zorg even uit handen willen geven of in afwachting van terminale thuiszorg na ontslag bijvoorbeeld uit het ziekenhuis. Ook voor deze tijdelijke opname is een indicatie van het CIZ nodig.

Indicatie Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Voor een (tijdelijke) opname in Geerlingshospice is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Wij helpen onze gast en/of diens familie graag met het indienen van een zorgaanvraag bij het CIZ. Indien u een opname in het Geerlingshospice overweegt, verstrekken wij graag in een persoonlijk gesprek verdere inhoudelijke informatie.